Glade by Brise automatic japonská zahrada 269 ml

Použití: Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice „OFF“. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt...
199 Kč
Doprava 69 Kč,Skladem
Doporučená nabídka DrogerieShop.cz
Do obchodu
Seřadit:

Nejlevnější nabídky (1)

Skladem  1 varianta69 Kč96 % • 477 recenzíDalší informace

Popis produktu

Použití: Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice „OFF“. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt...

Parametry produktu

Parametry produktu

Popis produktu

Použití:

Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice „OFF“. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt. První osvěžení přijde za několik sekund. Zavěste na stěnu nebo postavte na poličku.  Výměna baterií: Otevřete, přepněte do pozice OFF, vyjměte náplň. Nahraďte 2 novými alkalickými AA bateriemi. Vložte náplň, nastavte časovač, zavřete kryt.

Důležité upozornění:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.  Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA baterie.  

NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý aerosol.

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Způsobuje vážné podráždění očí.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
  • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páru/aerosol.  

Složení: Obsahuje geraniol, linalool. Může vyvolat alergickou reakci.

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Produkt zatím nemá žádné recenze.